Türkiye’de yılda ortalama 890 bin kişinin istihdamı hedefleniyor

Orta Vadeli Program’da (OVP) istihdam unutulmadı. Ve 3 yıllık planda ana alanlardan biri olarak iş gücünü arttırmak gayesini ortaya koydu.

2023-2025 yıllarına ait OVP’ye nazaran, siyaset ve önlemlerle yüksek düzeye getirilen istihdam ve iş gücüne yönelik gelecek üç yılda stratejik adımlar atılacak.

İstihdam yıllık ortalama 890 bin kişi artırılacak

Türkiye’de istihdamın yeni Orta Vadeli Program (OVP) devrinde yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması, nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı gereksinimlere nazaran çeşitli düzenlemeler yapılması planlanıyor.

2025 yılında işsizlik amacı: yüzde 9,6

Söz konusu süreçte istihdamın yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması hedefleniyor. İş gücüne iştirakteki artışa karşın işsizlik oranının kademeli olarak geriletilip, 2025 yılında yüzde 9,6 düzeyine çekilmesi amaçlanıyor.

Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi emeliyle bölgesel ve dal odaklı eğitim muhtaçlık tahlilleri yapılarak, mesleksel eğitim programlarının dijital ve yeşil dönüşümün gereklerine yanıt verecek biçimde güncellenmesi öngörülüyor.

Dijital dönüşüm ve salgın revizyonu

Bu kapsamda, tarım, savunma endüstrisi, yapay zeka, siber güvenlik, pak ve sürdürülebilir güç, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kesimle iş birliği çalışmaları gerçekleştirilecek.

Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin iş gücüne iştirakini artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve salgın sürecinin iş mevzuatında ortaya çıkardığı gereksinimlere yönelik düzenlemeler yapılacak.

Uzaktan öğrenme formülleri teşvik edilerek, bireylerin sertifika almalarına imkan tanınacak ve ulusal hayat uzunluğu öğrenme izleme sistemi kurularak kalite, tesirlilik ve verimliliği sağlayacak eğitim programları geliştirilecek.

AA’nınhaberine nazaran,bilim ve teknoloji alanında önder ve genç araştırmacılar desteklenecek.

Beyin göçünü önleyecek uygulamalar devreye girecek

Beyin göçünü önleyecek uygulamaların yanı sıra yüksek vasıflı bireylerin ülkeye geri dönüşünü sağlayacak bilakis beyin göçü düzenekleri hayata geçirilecek.
Geçici iş alakası kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten iş yerlerine yönelik kontroller gerçekleştirilecek ve ilgili faaliyetler kayıt altına alınacak.

Kadınların iş kurması kolaylaştırılacak

Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi, karar alma sistemlerinde ve e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarının teşvik edilmesi, bayan kooperatifçiliğinin güçlendirilerek destekleyici hizmetlerin sunulmasıyla bayanlarda finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

İş gücü piyasasının gereksinimlerine nazaran program çizilecek

Mevcut insan kaynağının bilgiye dayalı tahlili yapılarak, iş gücü piyasası gereksinimlerine yönelik strateji ve programlar geliştirilecek.

Norm takım, unvan standardizasyonu, meslek planlama, performans değerleme üzere insan kaynakları süreçleri iş tahlillerine dayalı olarak yapılandırılacak.
Mesleki yeterliliklerin ulusal ve memleketler arası alanda geçerliliklerinin ve yeterlilik dokümanına sahip çalışan sayısının artırılmasını sağlamak gayesiyle mesleksel yeterlilik, imtihan ve belgelendirme mevzuatı geliştirilecek.​​​​​​​

Yorum yapın