Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu açıklandı

‘Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu’ açıklandı. Birçok ekonomik kesimde esaslı değişiklikler yapılacağı tabir edildi. Değişiklikler ile bir arada ülke iktisadına büyük kar getirileceği belirtildi.

Rapora nazaran, Türkiye 2053 amacına birçok ekonomik dalda esaslı değişiklikler yaparak ulaşabilecek. Bu kapsamda güç kesiminde dekarbonizasyon, ulaşımın elektrikleşmesi, güç verimliliğinin artırılması, öteki bölümlerdeki emisyonların azaltılması kıymetli rol oynuyor. Taahhütlerin yerine getirilmesi, ülke iktisadına net ekonomik çıkar sağlayacak.

‘TÜRKİYE ÜLKE İKLİM VE KALKINMA RAPORU’ BİRİNCİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Dünya Bankası Grubu’nun yeni bir ülke durum değerlendirmesi rapor dizisi olan CCDR, bir yandan ekonomik büyümeyi ve yoksullukla çabayı desteklerken başka yandan karbon emisyonlarını azaltmak ve dayanıklılığı sağlamak için öncelikli hareketleri belirlemek emeliyle, iklim ve kalkınma ortasındaki ilişkileri araştırmaktadır. ‘Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu’, bu yeni rapor dizisinde yayımlanacak olan birinci rapordur. 

2053 maksadı doğrultusunda ‘Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu’ Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması bakımından son derece değerlidir.

Bu rapor, yeniden 2053 maksadı doğrultusunda dayanıklılık ve azaltımı temel alan RNZP (Dayanıklı ve Net Sıfır Emisyonlu Bir Kalkınma Yolu) isminde bir kalkınma yolu çizmesi açısından da yol gösterici niteliği taşıyor. Bu çerçevede Türkiye, 2053 gayesine ulaşmak ismine yoluna sağlam adımlarla devam ediyor.

EKONOMİK KAZANIMLAR SAĞLANACAK

Rapor, iklim aksiyonunun, Türkiye üzere gelişmekte olan bir ülkenin büyüme ve kalkınma maksadını nasıl etkileyeceğini, yeşil bölümler ve teknolojilerin sunduğu imkanlardan nasıl yararlanılabileceğini, uzun vadeli risklerden nasıl korunabileceğini ve herkes için kapsayıcı, adil bir geçişin nasıl desteklendiği hususlarını içeriyor.

Raporda; güç dalında dekarbonizasyon, ulaşımın elektrikleşmesi, güç verimliliğinin artırılması, öbür bölümlerdeki emisyonların azaltılması üzere alanlarda esaslı değişiklikler yaparak Türkiye’nin 2053 gayelerini gerçekleştirebileceğinin açıkça ortada olduğu belirtiliyor.

Gerek kamu gerekse özel kesimde yatırımlara muhtaçlık duyulduğuna dikkat çekilirken, Türkiye iktisadının şu anki büyüklüğü ile değerlendirildiğinde bu yatırımların yönetilebilir durumda olduğundan bir problem yaşanmasının kelam konusu olmadığı vurgulanıyor.

Raporda,  Türkiye’nin iklim taahhütlerinin yerine getirilmesi durumunda net ekonomik kazanımlar sağlayacağına da işaret ediliyor.  

Yorum yapın